Menu
Wersje językowe
Odstąpienie od umowy

Prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami:

 

INFORMACJA DLA KONSUMENTA

DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

opracowana na podstawie załącznika numer 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.)

 

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną), podając:

Imię i nazwisko, pełny adres, numer telefonu, adres e-mail., numer konta bankowego

Oświadczenie mogą Państwo przesłać na przykład:

  • pisemnie na adres: Unknown Style Narbutta 7/14, 02-595 Warszawa
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@unknownstyle.pl

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Mogą Państwo również skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie internetowej www.unknownstyle.pl w zakładce Odstąpienie od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo przesłać jakiekolwiek inne oświadczenie  drogą elektroniczną na adres sklep@unknownstyle.pl

Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie;

W każdym przypadku Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (czyli koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy), chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

a) Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: Unknown Style Ul. Narbutta 7/14 , 02-564 Warszawa, lub w przypadku gdy ma to zastosowanie, podać dane osobowe osoby upoważnionej przez Państwa do przekazania i odbioru rzeczy, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

b) Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

c) Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), wskazujemy że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Unknown Style Maciej Smyczyński, ul. Puławska 103A m.5, 02-595 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej, NIP: 521-166-29-24, REGON: 012748930 (dalej: „Administrator”).
  2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego polegającego na odstąpieniu od umowy związanej z zakupem towarów sprzedawanych przez Administratora.
  3. Pani/Pana dane mogą być udostępnianie następującym kategoriom odbiorców: podwykonawcy Administratora, w tym wykonujący usługi prawnicze, księgowe, informatyczne, archiwizacyjne i logistyczne związane z odstąpieniem od umowy.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z umową sprzedaży i odstąpieniem od umowy sprzedaży zawartą z Administratorem lub przez okres przechowywania dokumentów księgowych lub dowodów księgowych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów (w tym z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm. i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa, Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.), w zależności od tego, który z tych okresów będzie dłuższy.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem przyjęcia i rozpatrywania odstąpienia od umowy z

 

 

Dokumenty w formacie pdf:

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

Więcej informacji można znaleźć w Regulamin_sklepu_internetowego

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl